BlackBerry Forums Support Community
              

Closed Thread
 
LinkBack Thread Tools
Old 04-02-2015, 11:59 PM   #1 (permalink)
No longer Registered.
 
Join Date: Nov 2014
Model: vphuc
PIN: N/A
Carrier: vphuctags
Posts: 2
Post Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default Cxxx7847;n bán Bxxx7897;t cao xxx273;xxx7841;m, bxxx7897;t txxx259;ng xxx273;xxx7841;m (dùng hxxx7895; trxxx7907; nâng xxx273;xxx7841;m, txxx259;ng xxx273;xxx7841;m)

Please Login to Remove!

Cxxx7847;n bán các loxxx7841;i Bxxx7897;t cao xxx273;xxx7841;m 80% (dùng xxx273;xxx7875; hxxx7895; trxxx7907; nâng xxx273;xxx7841;m), vxxx7899;i 3 màu sxxx7855;c (vàng chanh, nâu nhxxx7841;t và nâu xxx273;xxx7853;m), có xxx273;xxx7897; mxxx7883;n cao và xxx273;xxx7891;ng nhxxx7845;t, có thxxx7875; phxxx7889;i trxxx7897;n vxxx7899;i nhixxx7873;u loxxx7841;i nguyên lixxx7879;u và không cho ra màu thxxx7913; 3. Hàng không nhixxx7877;m Melanine và vi sinh vxxx7853;t gây hxxx7841;i.
Khách hàng có nhu cxxx7847;u và cxxx7847;n thêm thông tin chi tixxx7871;t vxxx7873; sxxx7843;n phxxx7849;m, xin vui ḷng liên hxxx7879;: Tùng (0947 222 309)

Cung cxxx7845;p trong phxxx7841;m vi toàn quxxx7889;c, sxxx7889; lxxx432;xxx7907;ng lxxx7899;n và sxxx7843;n lxxx432;xxx7907;ng xxx7893;n xxx273;xxx7883;nh.
Rxxx7845;t mong nhxxx7853;n xxx273;xxx432;xxx7907;c sxxx7921; hxxx7907;p tác !
Offline  
Closed Thread


Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On

Cisco CP-7912G VOIP Phone Gently Used
$32.99
Cisco CP-7912G VOIP Phone Gently Used pictureAvaya VOIP System 9508 Digital Phone with desk stand Lot 2
$150.0
Avaya VOIP System 9508 Digital Phone with desk stand Lot 2 picturePanasonic KX-NT343 Black 3 LIne VoIP Backlit Display Phone Lot UNTESTED
$89.0
Panasonic KX-NT343 Black 3 LIne VoIP Backlit Display Phone Lot UNTESTED pictureShoreTel 110 IP VoIP Black Office Business Telephone w/ Digital Display
$25.0
ShoreTel 110 IP VoIP Black Office Business Telephone w/ Digital Display pictureNew Sealed Avaya 9608G VoIP Telephone Desktop Office Phone 700505424 9608D03A
$148.88
New Sealed Avaya 9608G VoIP Telephone Desktop Office Phone 700505424 9608D03A picture


Copyright © 2004-2016 BlackBerryForums.com.
The names RIM © and BlackBerry © are registered Trademarks of BlackBerry Inc.