BlackBerry Forums Support Community
              

Closed Thread
 
LinkBack Thread Tools
Old 04-02-2015, 11:59 PM   #1 (permalink)
No longer Registered.
 
Join Date: Nov 2014
Model: vphuc
PIN: N/A
Carrier: vphuctags
Posts: 2
Post Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default Cxxx7847;n bán Bxxx7897;t cao xxx273;xxx7841;m, bxxx7897;t txxx259;ng xxx273;xxx7841;m (dùng hxxx7895; trxxx7907; nâng xxx273;xxx7841;m, txxx259;ng xxx273;xxx7841;m)

Please Login to Remove!

Cxxx7847;n bán các loxxx7841;i Bxxx7897;t cao xxx273;xxx7841;m 80% (dùng xxx273;xxx7875; hxxx7895; trxxx7907; nâng xxx273;xxx7841;m), vxxx7899;i 3 màu sxxx7855;c (vàng chanh, nâu nhxxx7841;t và nâu xxx273;xxx7853;m), có xxx273;xxx7897; mxxx7883;n cao và xxx273;xxx7891;ng nhxxx7845;t, có thxxx7875; phxxx7889;i trxxx7897;n vxxx7899;i nhixxx7873;u loxxx7841;i nguyên lixxx7879;u và không cho ra màu thxxx7913; 3. Hàng không nhixxx7877;m Melanine và vi sinh vxxx7853;t gây hxxx7841;i.
Khách hàng có nhu cxxx7847;u và cxxx7847;n thêm thông tin chi tixxx7871;t vxxx7873; sxxx7843;n phxxx7849;m, xin vui ḷng liên hxxx7879;: Tùng (0947 222 309)

Cung cxxx7845;p trong phxxx7841;m vi toàn quxxx7889;c, sxxx7889; lxxx432;xxx7907;ng lxxx7899;n và sxxx7843;n lxxx432;xxx7907;ng xxx7893;n xxx273;xxx7883;nh.
Rxxx7845;t mong nhxxx7853;n xxx273;xxx432;xxx7907;c sxxx7921; hxxx7907;p tác !
Offline  
Closed Thread


Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On

Esaote SL2325 Linear probe ULTRASOUND TRANSDUCER 6 to 18 MHz
$3900.0
Esaote SL2325 Linear probe ULTRASOUND TRANSDUCER  6 to 18 MHz pictureLowrance Extension Cable for LSS-1 Transducer
$64.95
Lowrance Extension Cable for LSS-1 Transducer pictureNew Novotechnik TLH4000 Position Transducers TLH-4000
$2400.0
New Novotechnik TLH4000 Position Transducers TLH-4000 pictureTransducer Techniques DPM-3 DPM 3
$110.0
Transducer Techniques DPM-3 DPM 3 pictureNew Novotechnik TLH2750 Position Transducers TLH-2750
$1140.0
New Novotechnik TLH2750 Position Transducers TLH-2750 picture


Copyright © 2004-2016 BlackBerryForums.com.
The names RIM © and BlackBerry © are registered Trademarks of BlackBerry Inc.