BlackBerry Forums Support Community
              

Closed Thread
 
LinkBack Thread Tools
Old 04-02-2015, 11:59 PM   #1 (permalink)
No longer Registered.
 
Join Date: Nov 2014
Model: vphuc
PIN: N/A
Carrier: vphuctags
Posts: 2
Post Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default Cxxx7847;n bán Bxxx7897;t cao xxx273;xxx7841;m, bxxx7897;t txxx259;ng xxx273;xxx7841;m (dùng hxxx7895; trxxx7907; nâng xxx273;xxx7841;m, txxx259;ng xxx273;xxx7841;m)

Please Login to Remove!

Cxxx7847;n bán các loxxx7841;i Bxxx7897;t cao xxx273;xxx7841;m 80% (dùng xxx273;xxx7875; hxxx7895; trxxx7907; nâng xxx273;xxx7841;m), vxxx7899;i 3 màu sxxx7855;c (vàng chanh, nâu nhxxx7841;t và nâu xxx273;xxx7853;m), có xxx273;xxx7897; mxxx7883;n cao và xxx273;xxx7891;ng nhxxx7845;t, có thxxx7875; phxxx7889;i trxxx7897;n vxxx7899;i nhixxx7873;u loxxx7841;i nguyên lixxx7879;u và không cho ra màu thxxx7913; 3. Hàng không nhixxx7877;m Melanine và vi sinh vxxx7853;t gây hxxx7841;i.
Khách hàng có nhu cxxx7847;u và cxxx7847;n thêm thông tin chi tixxx7871;t vxxx7873; sxxx7843;n phxxx7849;m, xin vui ḷng liên hxxx7879;: Tùng (0947 222 309)

Cung cxxx7845;p trong phxxx7841;m vi toàn quxxx7889;c, sxxx7889; lxxx432;xxx7907;ng lxxx7899;n và sxxx7843;n lxxx432;xxx7907;ng xxx7893;n xxx273;xxx7883;nh.
Rxxx7845;t mong nhxxx7853;n xxx273;xxx432;xxx7907;c sxxx7921; hxxx7907;p tác !
Offline  
Closed Thread


Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On

Waitress Waiter Server 3 Pocket Waist Apron Restaurant Bib Bar Cotton 10 pc New
$26.48
Waitress Waiter Server 3 Pocket Waist Apron Restaurant Bib Bar Cotton 10 pc New pictureServer Products Nacho Tortilla Chip Server Model CS
$110.0
Server Products Nacho Tortilla Chip Server Model CS  pictureGeovision video server VS-04H 4CH with power supply #1
$99.97
Geovision video server VS-04H 4CH with power supply #1 pictureServer Products Stainless Steel Condiment Dispenser Pump FPV-D1
$29.99
Server Products Stainless Steel Condiment Dispenser Pump FPV-D1 pictureCurtis Gemini GEM-3 1.5 Gallon Satellite Coffee Server & GEM-5 Warmer Stand 115v
$60.0
Curtis Gemini GEM-3 1.5 Gallon Satellite Coffee Server & GEM-5 Warmer Stand 115v picture


Copyright © 2004-2016 BlackBerryForums.com.
The names RIM © and BlackBerry © are registered Trademarks of BlackBerry Inc.